Johann Sebastian Bach

Johann Sebastian Bach
Među njegova poznatija djela treba izdvojiti Brandenburške koncerte, Varijacije Goldberg, Engleske suite, Francuske suite, Partite, Dobro ugođen glasovir, Glazbenu žrtvu, Umjetnost fuge, Sonate i partite za violinu solo, Suite za violončelo te više od 200 kantata i isto toliki broj djela za orgulje.
Johann Sebastiab Bach rodio se 21. ožujka 1685. godine u gradu Eisenachu u Njemačkoj kao najmlađe dijete Johanna Ambrosiusa Bacha, poznatog orguljaša crkve sv. Jurja te Marie Elisabethe, kćeri uglednog gradskog krznara. U svom je rodnom gradu pohađao gimnaziju, a prvi pravi susret s glazbom doživio je onog trena kada je počeo primati poduku iz sviranja violine i čembala.

Ostavši bez roditelja kada je imao samo deset godina, seli k starijem bratu Johannu Christophu Bachu, isto tako orguljašu koji je živio u obližnjem Ohrdufu. U tom je periodu upijao znanje svog brata, a pored toga pohađao je šestogodišnji licej, gdje mu je kao pjevaču bio osiguran besplatan smještaj.

Godine 1700. odlazi u Luneburg gdje nastavlja pjevati u crkvenom zboru i gdje se nastavlja obrazovati. Nakon završenog obrazovanja, odlazi u Arnstadt gdje dobiva posao orguljaša, a pored toga dobiva mogućnost uvježbavanja zbora kao kantorov zamjenik. Od 1708. godine djeluje kao orguljaš, čembalist, član orkestra i naravno kao skladatelj kada počinje skladati djela koja će se pamtiti do danas.

Umro je 28. srpnja 1750. godine.