Johannes Brahms

Johannes Brahms
Poznato je kako je često inspiraciju za stvaranje znao nalaziti u narodnoj glazbi, s tim da se najviše istaknuo na području komorne glazbe i solo pjesama. Među njegova stvaralačka djela svakako treba ubrojiti četiri simfonije, dva klavirska koncerta, violinski koncert u D duru, dvostruki koncert za violinu i violončelo u a-molu, Njemački requiem i brojne solo pjesme.
Od njegovih brojnih orkestralnih djela treba izdvojiti: Koncert za klavir i orkestar br.1 u d-molu op.15, Serenadu br.1 u D-duru op.11, I. simfoniju u C-molu op.68, II. simfoniju u D-duru op.73, Koncert za violinu i orkestar u D-duru op.73 i mnoga druga djela koja su ga proslavila kao skladatelja.

Johannes Brahms rodio se 7. svibnja 1833. godine. Njegov otac Johann Jakob Brahms došao je iz Hamburga u Dithmarschen u potrazi za karijerom glazbenika. Pokazivao je stručnost u sviranju nekoliko instrumenata, ali je uglavnom radio kao svirač roga i kontrabasa. Godine 1830. upoznao je svoju buduću ženu s kojom se ubrzo vjenčao.

Kada su dobili Johanna preselili su se u Hamburg. Nažalost zgrada je bila uništena za vrijeme Drugog svjetskog rata. Johann je već kao mali počeo dobivati glazbenu naobrazbu od svog oca, tako da je svirao klavir kada je imao svega sedam godina. Zbog oskudnih uvjeta u kojima su živjeli otac i sin svirali su zajedno kako bi zaradili za život i to na mjestima na kojima djeca nisu imala što tražiti, kao što su gostione gdje su zalazili mornari i prostitutke. Smatra se da je to bio jedan od razloga zašto kasnije nije mogao uspostaviti stabilan brak.

Kada je bio mladić uspio se prebaciti na akademiju kako bi usavršio znanje koje je prije stekao i to sa Ignazom von Seyfriedom. Već je kao mladić imao velik broj javnih koncerata i to sa samo devetnaest godina. Do kraja svog života se trudio živjeti za glazbu, a umro je 3. travnja 1897. godine.

Slične biografije