Slavko Linić

Slavko Linić
Slavko Linić rođen je 19. rujna 1949. godine u selu Mikelji u blizini riječke Grbobništine, stoga je kao i sva druga djeca svakodnevno koristio prigradske autobuse kako bi došao do škole u Rijeci gdje je kasnije završio srednju ekonomsku školu i nakon toga Ekonomski fakultet gdje je diplomirao 1973. godine.
Nakon odsluženog vojnog roka 1974. godine zaposlio se u brodogradilištu Viktor Lenac na mjestu voditelja pogonsko-materijalnog knjigovodstva, no budući da nije bio zadovoljan tim poslom uskoro odlazi na mjesto financijskog direktora riječke Rafinerije nafte.

Za vrijeme dok je radio u Ini prošao je mnoge uspone i padove koji se najviše vežu za posao s Abdićem s čijim je padom posao i stao, a dio kredita koji je bio uključen u te transakcije propao je zbog čega je bila otvorena istraga. Nakon toga došao je u sukob s vladajućima koje je optužio da su zakinuli Inu zbog razlike u cijeni nafte.

Uskoro je došlo do situacije o kojoj se ovih dana bilo puno raspravljalo, a radilo se naravno o oružju. Naime poznato je kako je u ranu jesen 1991. godine otvorio poseban žiro račun na koji su direktori riječkih poduzeća uplaćivali veće devizne svote, a kada se skupila dovoljna svota novaca, Linić se upustio u nabavu oružja od Slovenaca koji su ga skoro izigrali, a budući da oružje nije dobio odlučio je taj novac pohraniti u Finsku odakle je financirano stavljanje granitnih ploča u Rijeci.

U politiku se opet uključio početkom devedesetih godina i to na strani ljevice odnosno SDP-a, a kada je SDP u koaliciji s drugim strankama uspio osvojiti vlast, Slavko je na zamolbu Račana postavljen na poziciju potpredsjednika vlade. Danas je i dalje u aktivnoj politici gdje čeka daljni rasplet događaja nakon 4. prosinca 2011. godine.

Slične biografije