Carl Jung

Carl Jung
Njegova psihologija dala je značajne rezultate u interpretaciji mitoloških i religijskih simbola.
Jung je svoju inačicu psihoanalize razvijao nakon što je raskinuo s Freudom. Poznato je kako se cijela njegova psihologija može sažeti u jednu riječ, a to je individuacija. Individuacija je zapravo rast personalnosti koja u iskustvima i dramama života dolazi do ostvarene zrelosti i cjelovitosti. Po Jungu je njegova vrsta psihologije namijenjena više ljudima zrelije dobi koji su realizirali svoje osobne ambicije te se zasićeni životnim iskustvima, nalaze na pragu duhovne krize i propitivanja onoga što se zove "smisao života".

Carl Jung rodio se kao Carl Gustav Jung 26. srpnja 1875. godine u švicarskom kantonu Thurgau kao četvrto, ali jedino preživjelo dijete Pavla Ahileja Junga i Emilie Preiswerk. Kada je Jung imao svega šest mjeseci njegov otac imenovan je za župljanina. Međutim s vremenom je dolazilo do sve više napetosti između Pavla i Emilie koja je bila okarakterizirana kao ekscentrična i depresivna.

Velik dio vremena provela je u odvojenoj spavaćoj sobi opsjednuta duhovima koji su je posjećivali noću. Jung je imao bolji odnos sa svojim ocem, jer je shvaćao koliko je majka problematična i koliko se zapravo na nju ne može osloniti. Jung je čak jednom tvrdio kako je jednu noć vidio kako iz njene osbe izlazi blijedi lik s glavom odvojenom od vrata.

S vremenom je Emilie hospitalizirana, a Jung je odrastao u uvjerenju kako je od nje pokupio tu dvostruku ličnost koja samo čeka i vreba. Unatoč tome trudio se biti normalno dijete koje je u školi bio uzorni učenik. Pretpostavlja se kako ga je životna situacija dok je još bio dijete zapravo nagnala na toliku opsjednutost psihoanalizom i svim njezinim karakteristikama.

Godine 1895. studirao je medicinu na Sveučilištu u Baselu, a 1900. godine radio je u psihijatrijskoj bolnici u Zurichu nakon čega je objavio svoju prvi disertaciju. Godine 1906. objavio je studiju i poslao Freudu na analizu, nakon čega je došlo do teoretskog razilaženja između njih dvojice, a zbog čega je s vremenom došlo do prekida prijateljstva.

Carl Jung umro je 6. lipnja 1961. godine.

Od njegovih djela možemo navesti: "Preobrazbe i simboli libida", "Psihološki tipovi", "Psihologija i religija", "Sjećanja, snovi i razmišljanja".

Slične biografije