Dante Alighieri

Dante Alighieri
Možemo reći kako se zapravo radilo o uvertiri u nešto zaista posebno.
Dante je rođen u obitelji Alighiera di Bellinciona, koji je pripadao drevnoj ali i dekadentnoj gvelfskoj obitelji njegove prve žene Belle, koja je bila kćerka Duranta di Scilaia Abatija, koji je bio pripadnik gibelinske vlastele. Samo nekoliko mjeseci nakon Danteovog rođenja, završava razdoblje carstva u Italiji, kada Napulj postaje francuski i kada se osigurava gvelfska struja u Toskani.

To je bio jedan od razloga zašto je Dante pisao na određen način. Naime nakon ukidanja carstva dolazi do većeg razvoja demokracije, a Dante je odrastao baš u tom duhu firentinske demokracije, što se kasnije očitovalo pomalo slobodnijim i većom kreativnošću prilikom izražavanja. Pretpostavlja se kako je filozofiju učio kod franjevaca.

Na početku svoje karijere radio je u službi gradske općine kao konjanički glasnik kod Campaldina, kada je gvelfska struja pobijedila gibeline. Tada je sudjelovao u političkom životu grada kao član Vijeća stotine. Bilo je to vrijeme kada je nastalo njegovo prvo djelo "Novi život", koje je bilo nadahnuto ljubavlju prema Beatrice Portinari. Kako je na početku svoje karijere bio poprilično aktivan na političkom polju, tako je svojom odlukom da uspostavi mjere protiv papine dominacije u gradu, na sebe navukao bijes papinih pristaša.

Tada je papa poslao francuskog princa Karla III. s trupama u Firencu nakon čega je Dante protjeran te nakon čega mu je zaprijećeno lomačom ako ponovno stupi na teritorij grada. Usljedilo je vrijeme njegovog progonstva. Tada se oženio Gemmom di Manetto Donati, rođakinjom svog najvećeg protivnika Corsa Donatija s kojom je imao četvero djece. Od 1317. godine trajno se nastanio u Ravenni gdje je kratko vrijeme predavao retoriku. Umro je 1321. godine.

Što se tiče njegovog velikog stvaralaštva treba izdvojiti djela kao što su: "Novi život", "Gozba", "O položaju i obliku vode i zemlje", "Božanstvena komedija".

Slične biografije