Eugen Kumičić

Eugen Kumičić
Eugen Kumičić rodio se 11. siječnja 1850. godine u Brseču, u Istri u obitelji desetoro djece, gdje je otac bio veleposjednik i trgovac. Svoje školovanje započeo je u rodnom mjestu, gdje je i završio privatno učeći kod tamnošnjeg župnika, koji je okupljao hrvatsku djecu i pripremao u početnim znanjima.
Nakon završetka privatnog školovanja krenuo je u gimnaziju gdje je bio izvrstan, a najviše su ga hvalili njegovi učitelji. Nakon završetka gimnazije, započeo je studirati medicinu u Pragu, nakon čega je nastavio sa studiranjem povijesti, zemljopisa i filozofije u Beču. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Parizu i Veneciji gdje se šest mjeseci pripremao za profesorski ispit iz francuskog i talijanskog jezika.

Nakon toga vraća se u Zagreb gdje počinje predavati kao srednjoškolski profesor. Unatoč svom dugom školovanju i profesionalnom osposobljavanju, odlučio se posvetiti književnom i političkom radu.

Oduševljavao se pravaštvom, te s Matkom Laginjom i Erazmom Barčićem s kojima pokreće u Kraljevici list Primorac te uređuje Hrvatsku vilu. Od 1884. godine kao pravaš više je puta bio biran za zastupnika u Hrvatski sabor, gdje se istaknuo kao govornik i protivnik promađarske politike.

Kako je Eugen Kumičić bio veliki književnik i naturalist kao što smo već rekli na početku, možemo spomenuti neke od njegovih djela. Naime često se koristio elementima preuzetim iz francuske trivijalne književnosti, te rekvizitima knjiške romantike. Veliku popularnost stekao je povijesnim romanima, a ujedno je pisao drame i romane sa socijalnom tematikom.

Među njegova djela treba spomenuti romane kao što su “Jelkin bosiljak” i “Začuđeni svatovi”, gdje se prikazuje zanimljiv kritički prikaz ekonomskog i moralnog rasula u gornjim slojevima građanskog života. Tu su još poznata novela “Slučaj”, zatim “Olga i Lina”, roman iz 1881. godine i mnogi drugi.

Slične biografije