Rubens

Rubens
Peter Paul Rubens rodio se 28. lipnja 1577. godine u Siegenu u Flandriji u obitelji Jana Rubensa i Marije Pypelincks, gdje su oba roditelja bili kalvinisti koji su pojegli iz Antewerpena u Koln 1568. godine.
Kalvinizam je inače poznati teološki sistem i prije svega pristup kršćanskom životu koji naglašava vladavinu Boga nad stvarima. Radi se o varijanti Protestantizma koja je ime dobila po Jeanu Calvinu.

U Antewerpenu, Rubens je završio humanističko obrazovanje te je učio latinski. Sa svega četrnaest godina započeo je umjetničku naobrazbu kod najboljih gradskih slikara tog doba. Treba napomenuti kako se većina njegovog obrazovanja sastojala u kopiranju ranijih djela kao što su drvorezi Hansa Holbeina mlađeg i grafike Marcantonia Raimondija prema Rafaelu.

Nakon što je završio naukovanje, 1600. godine putuje u Italiju, gdje se u Veneciji susreče s djelima Tiziana, Veronesea i Tintoretta. Možemo reći kako su ti veliki umjetnici imali značajan utjecaj na Rubensa i njegove početke. Od 1604. godine vrijeme provodi u Mantovi, Genovi i Rimu gdje je naslikao brojne portrete koji će kasnije utjecati na rad slikara poput Antony van Dycka, Joshue Reynoldsa i Thomasa Gainsborougha.

Italija je uvelike utjecala na njegov rad i doprinjela nekim od najvećih djela koje stvorio,a kada već pričamo o djelima tada treba izdvojiti ulje na platnu, čuvenu "Markizu Brigidu Spinolu-Doriu" koja se danas nalazi u Nacionalnoj galeriji u Washingtonu. Zatim “Samson i Dalila”, isto tako ulje na platnu izloženo u Nacionalnoj galeriji u Londonu. "Uznesenje Djevice", ulje na dasci koja se nalazi u Gospinoj katedrali u Antewerpenu.

Slične biografije