Željko Kukurin

Željko Kukurin
Na čelu Istraturista nalazi se Željko Kukurin poznati poduzetnik koji je svoje znanje i sposobnost odlučio usmjeriti prema razvoju jednog od društva koja se koncentrira na turizam i to prije svega na sjeverni dio Jadrana.
Naime, radi se o Društvu čiji je cilj unaprjeđivati kvalitetu smještaja u svojim hotelima, razvijati sadržaje za odmor, sport i rekreaciju, odnosno aktivno doprinjeti procesu repozicioniranja Istre i Umaga u turističko odredište visoke kvalitete.

Dakle, kao što smo rekli na samom početku Željko Kukurin odlučio se zajedno sa svojim suradnicima orijentirati na promociju Istre kao glavne odrednice za sve buduće turiste koji će dolaziti na našu obalu, bilo zbog ljetovanja ili zimovanja.

Željko Kukurin poput svih ostalih sposobnih menadžera usmjerio se na promicanje kvalitete turizma, odnosno poboljšanje u pružanju turističkih usluga u hotelima, apartmanima i naravno kampovima i to sve na jako visokom stupnju kvalitete.

Vjerujemo da svako uspješno društvo svoj uspjeh prije svega duguje ljudima koji čine dio tima koji radi na tome da organizacija funkcionira, kao što je slučaj kod Željka Kukurina i Istraturista te svih ostalih zaposlenika koji čine poslovni tim jednog od društava na našoj ekonomsoj sceni.

U zadnje vrijeme možemo ga vidjeti u vezi s Valamar hotelima gdje se nalazi na čelu kao voditelj prodaje i marketinga, gdje radi na proširenju kapaciteta ovih hotela i naravno na povećanju broja gostiju o čemu se vodi svakodnevna konverzacija.

Željko poput ostalih sposobnih poslovnih ljudi radi na tome da bude što uspješniji u svom poslu, a pritom da isto tako pomogne svim onima koji zajedno s njim čine tim za promicanje kvalitete turizma u Hrvatskoj.

Slične biografije