James Watt

James Watt
James Watt rodio se 19. siječnja 1736. godine u Greenocku, Škotskoj. Mjesto poznato kao mala morska luka. Rodio se u obitelji gdje se otac bavio brodogradnjom, a pored toga je bio vlasnik brodova i ujedno državni službenik, dok je majka bila vrlo obrazovana.
U početku svog školovanja nije išao u redovitu školu, već je imao kućno obrazovanje sa majkom i tek kasnije se upisao u srednju školu, gdje je prije svega pokazao svoju spretnost, inženjerske vještine i naravno sklonost prema matematici.

Sa samo 18 godina izgubio je majku, dok je otac bio teško bolestan. U tom periodu odlazi na godinu dana u London na studiju izrade mjernih instrumenata, a nakon samo godinu dana vraća se u Škotsku, gdje se preselio u Glasgow, u namjeri da otvori malu radionicu za izradu mjernih instrumenata.

Nažalost, dogodilo se to da mu zajednica obrtnika nije dozvolila, jer je po zakonu morao raditi 7 godina kao naučnik, iako u cijeloj Škotskoj nije postojala radionica te vrste.

Možemo reći kako se Watt našao u zaista nezgodnoj situaciji, ali na njegovu sreću u to vrijeme dolaze astronomski instrumenti koji su tražili određene popravke, a nakon što ih je sa velikim uspjehom ugradio, profesori su mu ovog puta nudili da otvori malu radionicu u sklopu Sveučilišta, što je James naravno prihvatio.

Nakon svega 4 godine na Sveučilištu u Glasgowu, James je dobio priliku raditi pokuse sa parom, što naravno nije imalo nekog uspjeha, ali je nastavio prije svega što je bio uporan. U tom je periodu otkrio veliki značaj topline isparavanja za parne procese, a na samom Sveučilištu imali su i Newcomenov parni stroj, koji je uspješno popravio, 1763. godine. Treba spomenuti kako je stroj jedva radio, jer je oko 80% topline trošio na zagrijavanje cilindra, koji bi se nakon toga hladio sa hladnom vodom nakon čega bi se ubrizgavala u cilindar. Prva ideja bila je da kondenzira paru u odvojenom spremniku, kako bi cilindar lakše ostao zagrijan, sa istom temperaturom kao ubrizgana para.

Umro je 25. kolovoza 1819. godine u Heathfieldu kraj Birminghama u 83 godini života.