Nostradamus

Nostradamus
Michel de Nostredame rođen je 14. prosinca 1503. godine u mjestu St. Remy de Provence u francuskoj današnjoj pokrajini Provansi u obitelji gdje mu je otac naslijedio uspješan obiteljski posao kao trgovac žitom. Poznato je kako roditelji nisu bili plemići, a kako su živjeli u vrijeme Inkvizicije, prešli su sa Židovstva na Katoličanstvo kada je imao samo devet godina.
Nostradamusa je školovao djed s majčine strane koji ga je podučavao osnovama latinskog, grčkog i hebrejskog jezika kao i matematici te astrologiji. Nakon što mu je djed preminuo roditelji su ga poslali na školovanje u Avignon gdje je najviše interesa pokazao za astrologiju. Uskoro ga roditelji šalju na studij medicine nakon čega je kao doktor pomagao žrtvama kuge koja je tada vladala Francuskom.

Oko 1534. godine ženi se mladom djevojkom koja mu je rodila dvoje djece koji su nakon što je došla kuga umrli unatoč njegovim naporima da ih spasi. Nakon njihove smrti odlazi u Salonu gdje se oženio bogatom udovicom, a u tom je periodu objavio Almanah 1550. godine, a samo četiri godine kasnije "Predviđanja" koja su bila uspješna i koja ga je ohrabrila da se pozabavi "Proročanstvima".

Njih je pisao u stihovima koji su bili pisani dvosmislenim stilom upotrebom francuskih, provansalskih, talijanskih, grčkih i latinskih riječi. Do danas je ostala enigma koliko je toga pogodio sam Nostradamus, odnosno da li je uopće išta pogodio od svega što se dogodilo u novijoj povijesti, no činjenica ostaje da tamo gdje ima dima ima i vatre.

Nakon smrti 1556. godine sahranjen je uspravno u zidove salonske crkve, a njegova supruga Anne dala je napraviti spomen-ploču. U vrijeme revolucije spomenik je oštećen od strane praznovjernih vojnika. Njegovi ostaci nalaze se u crkvi Saint-Laurenta, barem jedan dio ostataka, a koju danas možete vidjeti.