Julius Robert Oppenheimer

Julius Robert Oppenheimer
Nakon Drugog svjetskog rata postao je glavni savjetnik za Sjedinjene Američke Države za atomsku energiju, a koji je svoj položaj koristio kako bi lobirao za međunarodnu kontrolu nuklearne energije u cilju sprečavanja širenja takve vrste oružja te zbog utrke u naoružanju sa Sovjetskim Savezom. Nakon što je izazvao gnjev brojnih političara, 1954. godine izuzet je od izravnog političkog utjecaja zbog čega je nastavio pisati o fizici te predavati na jednom od sveučilišta.
Njegova dostignuća ostvarena su na brojnim područjima kao što je rad na teoriji elektrona i pozitrona, zatim na području nuklearne fuzije. Sa svojim je učenicima dao važan doprinos području suvremene teorije neutronskih zvijezda i crnih rupa, kao što je kvantna mehanika, kvantna teorija polja te interakcija kozmičkih zraka.

Oppenheimer se rodio 22. travnja 1904. godine u New Yorku u obitelji židova koji su emigrirali u Sjedinjene Države iz Njemačke 1888. godine. Godine 1912. obitelj se preselila na jedanaesti kat zgrade na 155 Riversade Drive, na području Manhattna koji se smatrao elitnijim. U početku se školovao u Školi Alcuin nakon čega je išao u posebno kulturno društvo gdje se pripremao za život.

Od početka svpg školovanja najviše je interesa pokazivao za znanost te za engleski jezik i francusku književnost. Kako ga je znanost ipak malo više privukla upisao se na jedan od najcjenjenijih fakulteta u Americi, Harvard. Svoja prva priznanja dobio je već na prvoj godini.

Umro je 18. veljače 1967. godine u New Jerseyju, a za sobom je ostavio zaista veliko naslijeđe.