Vladimir Šišljagić

Vladimir Šišljagić
Svi znamo da se radi o jednom od najvećih pristaša Branimira Glavaša za kojeg se smatra da je ispao žrtveno janje vladajuće stranke HDZ-a. Danas se nalazi na poziciji župana Osječko-baranjske županije.
Vladimir Šišljagić, rođen je 31. ožujka 1957. godine u Osijeku, s tim da je Medicinski fakultet završio u Sarajevu gdje je stekao status VSS doktor medicine, odnosno kirurg-traumatolog. Nakon što je odradio staž zaposlio je u zdravstvenom sektoru u tadašnjoj vojnoj ambulanti Osijek. Specijalistički ispit iz opće kirurgije položio je 1993. godine na KBC-u Rebro u Zgarebu.

Neko vrijeme nakon što je položio ispit iz opće kirurgije zadržao se u medicinskim vodama, a u srpnju 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Osijeku, obranio je doktorsku disertaciju, a 2006. godine postao je nastavnikom na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmajera.

Pored visokog obrazovanja na području medicine Vladimir je neko vrijeme razmišljao da se uključi i politiku, pa je to i napravio 1995. godine kada je izabran za člana Poglavarstva Osječko-baranjske županije kao nestranačka osoba. Na lokalnim izborima za Grad Osijek 2001. godine izabran je za vijećnika Gradskog vijeća, a 22. prosinca ulazi u Hrvatski sabor.

Iako je početak njegove političke karijere obilježen HDZ-om, Vladimir zajedno s Branimirom Glavašem i Ivanom Drmićem biva isključen iz te stranke zbog neslaganja s njihovim tadašnjim načelima koji su se uglavnom odnosili na izvođenje Glavaša pred lice pravde. Nakon izlaska iz HDZ-a Vladmir zajedno s drugim najvernijim suradnicima osniva novu stranku kojom preuzima Slavoniju i Baranju. HDSSB je još jedna od stranaka desne političke scene koja se oformila kako bi mogla iznositi svoje stavove čiji je trenutni predsjednik Vladimir Šišljagić.