Frank Sinatra

Frank Sinatra
Nastupio je u 58 filmova, a pored toga pažnju javnosti privlačio je svojim brakovima, avanturama te navodnim vezama s mafijom.
Frank Sinatra rodio se 12. prosinca 1915. godine u mjestu Hoboken kao Francis Albert Sinatra, sin jedinac roditelja Talijana. Otac je radio kao vatrogasac, a majka je bila poznata kao visoki dužnosnik demokratske stranke. Možemo reći kako je njegova majka bila ta koja se uvijek brinula da Francis ima najljepše stvari za obući, pa je naviknut da uvijek dobije što želi odlučio s 15 godina napustiti srednju školu, kako bi postao sportski novinar.

Kako bi ostvario svoj san, upisao je večernju školu novinarstva gdje je učio sve potrebno da bude novinar, što mu je na kraju i uspjelo. Međutim kada je prvi put čuo Bing Crosbyja te Billie Holiday odlučio se okušati u pjevačkim vodama, a budući da je zaista imao poseban glas, to i nije bio neki problem. Vrlo brzo se dokazao kao velika zvijezda na koju se može računati.

Frank Sinatra bio je zaista sve samo ne prosječna osoba. Naime poznato je kako je tijekom cijelog svog života izjavljivao kako ne voli žene koje piju i puše te stavljaju previše prafema. Bio je veliki zaljubljenik u beletristiku, a imao je odlično oko za djela francuskog impresionizma. Poznato je kako je ljubovao s Avom Gardner, Lauren Bacall, Juliet Prowse te Miom Farrow s kojom se i oženio no nakon 16 mjeseci i rastao.

Umro je 14. svibnja 1998. godine.