Jackie Huggins

Jackie Huggins
Jackie je zamjenica ravnatelja Aboridžina i ujedno pridruženi profesor na Školi za socijalni rad i ljudskih službi na poznatom Sveučilištu Queensland.
Možemo reći da se radi o bivšem supresjedatelju Australije i bivšem članu Nacionalnog vijeća za pomirenje starosjedioca. Godine 2001. bila je nagrađena za svoj rad s autohtonim narodom, prije svega zbog svog inzistiranja na pismenosti, ženskim pitanjima i naravno socijalnoj pravdi. Objavila je širok spektar eseja i studija koje se bave staosjedilačkom povijesti i naravno identitetom. Autor je i jedne od najpoznatijih biografija, pod nazivom “Teta Rita”.

Kad je bila mlađa puno vremena provela ja van dozvoljenih granica istraživajući za nju još neistražena područja i prije svega obrađujući zanimljiva pitanja, imajući na umu kako bi to nekom moglo pomoći.

Zanimljivo je spomenuti kako Jackie nije odrasla u kući u punoj knjiga, a čak je napisala dvije svoje, gdje treba spomenuti kao što smo već rekli “Teta Rita” i “Sistergirl”, gdje je objavila neka od ženskih autohtonih iskustava u Queenslandu.

Možemo reći da se radi o zaista velikom humanistu koja je svoj život posvetila tome da drugima olakša, da im pomogne. Svoj je život posvetila integraciji brojnih zajednica u svakodnevni normalni život zajednice u kojoj živimo, a pritom naravno mislimo na Aboridžine. Naravno da se njezina pomoć odnosila i na sve one žene koje su smatrale da nemaju prava na ništa.

Dakle, kao što smo rekli humanist koji svojim svakodnevnim aktivnostima pomaže drugima. Jackie Huggins trenutno radi kao zamjenik ravnatelja Aboridžina kao što smo rekli, na poznatom Sveučilištu u Queenslandu, gdje svojim velikim iskustvom pomaže studentima na njihovom prvom velikom koraku u stvarni život. Jackie smatra da će na Sveučilištu puno više napraviti nego negdje drugdje, a smatramo kako je donijela poprilično dobru odluku.