James Joyce

James Joyce
James Joyce Augustin Aloysius rodio se 2 veljače 1882. godine u obitelji Johna Stanislava Joyca i Mary Jane Murray u predgrađu Rathgara, kao najstarije od deset preživjele djece, gdje je velik dio njih umro od tifusa. Godine 1887. cijela se obitelj preselila u susjedno mjesto Bray koje se nalazi svega 19 kilometara od grada Dublina. Tada je Jamesa napao pas koji je u njemu izazvao trajan strah od pasa, a pored toga i pretjeran strah od oluja, koje je doživljavao kao srdžbu od samog Boga.
Kada je imao svega šest godina napisao je pjesmu, a vrlo brzo je počeo djelovati i kao član Isusovaca koji su ga pozvali da im se pridruži. Svi pozvani učenici imali su zadaću izazvati vjerski zanos i entuzijazam za crkvu i određeni red. Sa šesnaest godina je napravio pauzu sa katolicizmom iako je filozofija Tome Akvinskog na njega i dalje imala itekako snažan utjecaj.

Poznato je kako se kroz svoju fazu stvaralaštva James natezao s izdavačima i urednicima oko objavljivanja svoje prve prozne knjige, poznate zbirke pripovjedaka "Dublinci". Kao što se može primjetiti dosta je često u svom životu nailazio na prepreke koje su mu otežavale realiziranje svega onog što je prvo napisao u glavi, a tek potom prenio na sam papir. Unatoč tome njegova se riječ uspjela čuti.

Njegov utjecaj može se primjetiti i u drugim područjima pored književnosti, kao što je područje djelovanja fizičara Murraya Gell-Manna te francuskog filozofa Jacquesa Derride. Umro je 13. siječnja 1941. godine.