Kofi Annan

Kofi Annan
Kofi Annan rođen je kao Kofi Atta Annan 8. travnja 1938. godine u mjestu Kofandros u Gani u obitelji potomaka nekadašnjih poglavica plemena. Po tradiciji tih plemena djeca koja su se tada rodila dobivala su imena prema danu u tjednu kada su došla na svijet, a Kofi je tako dobio ime koje je odgovaralo petku.
Od 1954. do 1957. godine pohađao je elitnu školu poznatiju kao Mfantsipim, metodističku školu. Godine 1958. počeo je studirati ekonomiju na Fakultetu znanosti i tehnologije Kumasi. Tada je zbog svog izvrsnog studentskog rada dobio potporu za dodiplomski studij na Sveučilištu u Minnesoti u Sjedinjenim Američkim Državama kada je vrlo brzo završio stupanj za međunarodne odnose u Ženevi u Švicarskoj.

Naučio je više stranih jezika kao što su engleski, francuski te brojna Akan narječja.
Zbog svojih velikih sposobnosti bilo je samo pitanje vremena kada će krenuti prema nekom visokom položaju koji će zahtijevati sva ta znanja koja je stekao tijekom godina školovanja. Godine 1962. počeo je raditi kao službenik za proračun Svjetske zdravstvene organizacije, a od 1974. do 1976. radio je kao direktor turizma u Gani.

U kasnim osamdesetima vratio se raditi za UN gdje je bio imenovan kao pomoćnik glavnog tajnika za tri mjesta: ljudski resursi, upravljanje i sigurnost tijekom koordinacije te program za planiranje, proračun i financije. Njegov dio posla obuhvaćao je i mirovne operacije, tome se dijelu najviše posvetio kada su počeli sukobi u Ruandi. Isto je tako bio imenovan za socijalnog predstavnika glavnog tajnika za bivšu Jugoslaviju, a na toj se poziciji zadržao šest mjeseci.

Nakon što je završio svoju karijeru u UN-u, počeo je surađivati s nekoliko organizacija, a 2007. bio je imenovan za predsjednika odbora za nagradu Mo Ibrahim za brojna postignuća u Africi. Isto je tako bio izabran da vodi novu formaciju Saveza za zelenu revoluciju u Africi.