Marie Curie

Marie Curie
Ova svjetski priznata znanstvenica rodila se u Varšavi u Poljskoj, 7. studenog 1867. godine, kada je Poljska bila dio Ruskog Carstva. Poznato je kako je ranija faza života Marie bila ispunjena tužnim trenucima kada joj je umrla sestra, a uskoro nakon toga i majka.
Ponajviše što je život i nije baš mazio, bila je još odlučnija u tome da uspije, da napravi nešto od života. Isticala se svojom marljivošću i radnim navikama, a odbijala je čak i hranu kako bi stigla učiti. Međutim sav taj pritisak koji si je sama zadavala, nakon što je završila srednju školu, doživjela je živčani slom, što i nije bilo čudno obzirom kakav je životni tempo vodila.

Da problemi nisu tu završili dokazuje i činjenica kako se nije odmah mogla upisati na fakultet, ponajviše zbog spola i zbog Siječanjske bune, kad je neko vrijeme morala raditi kao guvernanta. Uz pomoć svoje sestre preselila se u Pariz te je nakon toga krenula studirati kemiju i fiziku na Sorboni, gdje je kasnije postala prva žena-predavač.

Na tom istom fakultetu upoznala je i udala se za Pierrea Curiea koji je također predavao, a zajedno su radili na proučavanju radioaktivnog materijala, prije svega uranija i uranijevog smolinca. Zajedničko istraživanje rezultiralo je objašnjenjem da uranov smolinac sadrži neku nepoznatu komponentu, radioaktivniju od urana. Dana 26. prosinca 1898. Marie je objavila postojanje nove tvari.

Nakon nekoliko godina rada i pročišćavanja nekoliko tona uranovog smolinca uspjeli su izolirati dva nova kemijska elementa. Prvog su nazvali polonij po Poljskoj, a drugog radij zbog jakog inteziteta radioaktivnosti.

Marie Curie umrla je 1934. godine u lječilištu Sallanches pored Passyja od leukemije. Pretpostavlja se kako je bila uzrokovana prevelikim izlaganjem radijaciji tijekom višegodišnjeg istraživanja. Godinu dana nakon njezine smrti, njezina kćer, Irene Joliot-Curie, osvojila je Nobelovu nagradu za kemiju.