Vladko Maček

Vladko Maček
Godine 1927. biva izabran za predsjednika Oblasne skupštine Zagrebačke oblasti te po četvrti puta za narodnog zastupnika u parlamentu.
Nakon smrti Stjepana Radića biva izabran za predsjednika HSS-a, a ubrzo nakon uvođenja apsolutističkog režima postao je jedan od njegovih najvećih kritičara kada je rad ove stranke službeno bio zabranjen. Međutim zahvaljujući Mačeku počelo je jačanje stranačke organizacije te povezivanje HSS-a s ostalim građanskim strankama u Kraljevini Jugoslaviji.

Zanimljivo je spomenuti kako je odbio mogućnost proglašenja hrvatske samostalnosti pod njemačkom zaštitom, jer je smatrao kako će pobjedom savezničkih snaga HSS doći na vlast. Zauzimao se za politiku čekanja odbijajući suradnju i s partizanima i ustašama. Kako bi ga spriječili u njegovu djelovanju, vlasti NDH su ga zatvorile i poslale u koncentracijski logor u Jasenovac. Vrlo brzo je poslan u kućni pritvor i uskoro je emigrirao u SAD gdje je i umro.

Vladko Maček roodio se 20. srpnja 1879. godine u Jastrebarskom gdje je nastavio školovanje te završio gimnaziju i studij prava u Zagrebu. Za doktora je promoviran 1903. godine, a u politički se život počeo uključivati još kao gimnazijalac. Oduvije je bio poznat kao protivnik mađarske politike kada je redovito iskazivao svoja oporbena uvjerenja. Nakon polaganja sudačkog ispita, radio je kao sudac u Ivaniću, a nakon toga i kao odvjetnički pripravnik u Krapini.

Možemo slobodno reći kako se radi o jednom od najznačajnijih političara svog doba koji je svojim djelovanjem itekako utjecao na sve kasnije naraštaje ne samo političara, nego i svih drugih građana. Pored Stjepana Radića Vladko Maček je jedna od najvećih osoba najzaslužnijih za razvoj HSS-a.