Charles Babbage

Charles Babbage
Charles Babbage smatra se osobom koja je na neki način svojim izumom prethodila današnjem kompjutoru, ili barem prema onom što računalo danas predstavlja. Naime, poznati diferencijalni stroj kojeg je izumio Charles, služio je za računanje brojčanih tablica koje su najčešće koristili mornari tijekom navigacije. No, o tom malo kasnije.
Charles Babbage rodio se u Teignmouthu 26. prosinca 1791. godine, a pored svog čuvenog stroja bio je poznat kao matematičar, filozof i protoračunarski znanstvenik. Godine 1808. preselio se s obitelji u istočni Teugnmouth, gdje se otac zaposlio kao nadzornik u crkvi sv. Micahela. Svoje školovanje započeo je s osam godina, a uskoro nakon toga odlazi u gimnaziju odakle se zbog teškog zdravstvenog stanja morao ispisati i ostatak škole provesti kod kuće sa privatnim učiteljem.

Tijekom svog školovanja upisao je Holmwood akademiju gdje je spoznao svoju ljubav prema matematici. Uz pomoć dva privatna učitelja uspio je upisati se na Cambridge u 18. godini života.

Međutim kako je oduvijek bio perfekcionista, razočaran načinom učenja matematike na ovom svjetski poznatom fakultetu, s nekolicinom prijatelja osnovao je udrugu analitičara. Nije uspio diplomirati, ali je zato kao najbolji matematičar dobio počasnu diplomu 1814. godine.

Kao što vidimo radi se o genijalcu koji je svo svoje znanje usmjeravao na jednu granu znanosti, odnosno na jedno područje i tu se usavršio praktički do savršenstva, a to svjedoči i diferencijalni stroj.

Rekli smo da su ga najviše koristili mornari za računanje navigacije. Diferencijalni stroj mogao je automatski računati više vrijednosti koristeći se metodom konačnih diferencija, čime je također izbjegao potrebu za množenjem i dijeljenjem. Nažalost stroj nikad nije u potpunosti završen, naime sam Babbage tražio je od britanskih vlasti novačnu potporu, koja nažalost nije prepoznala potencijal u njegovom stroju. Ponajviše zbog toga što je sporo napredovao.

Bitno je spomenuti kako je londonski Muzej znanosti konstruirao potpuno funkcionalan diferencijalni stroj između 1989. i 1991. godine u čast 200-te godišnjice Babbageovog rođenja.

Nažalost ovaj genijalni znanstvenik imao je poprilično nesretan zadnji dio života kada je zbog smrti oca, žene te dvoje od osmero djece, doživio živčani slom, kako bi na kraju umro od problema sa bubrezima.