Ho Chi-Minh

Ho Chi-Minh
Ho je vodio nezavisni pokret Viet Minh od 1941. godine kada se radilo na uspostavljanju komunističke vlade Demokratske Republike Vijetnama te nakon pobjede francuske unije 1954. godine kada je izgubio političke moći, ali je unatoč tome ostao dominantna osoba koja je predstavljala izvor inspiracije za sve vijetnamske borce, dakle za sve one koji su se borili za neovisnost. Glavni grad Južnog Vijetnama, Saigon nakon pada je preimenovan u Ho Chi Minh City.
Ho se rodio 19. svibnja 1890. godine u Hoang Tru Village u Vijetnamu u rodnom mjestu njegove majke. Od 1895. godine odrasta u rodnom gradu oca Kima, u selu Nam Đan Distrikta, Nghe Province. Što se tiče školovanja učio je zajedno sa svojim ocem, a vrlo je brzo savladao kinesko pismo što je bio uvjet njegovog daljnjeg školovanja. Pored škole poznato je kako je imao brojne druge aktivnosti kao što je bilo pecanje.

Nažalost zbog zlouporabe ovlasti, otac Ho Chi-Minha bio je osuđen na primanje 100 udaraca bičem, koji je umro ubrzo nakon toga. To je bio razlog zašto se Ho primio francuskog obrazovanja, a čak je pohađao čuvenu školu Lycee. Ubrzo je napustio fakultet i odlučio se posvetiti drugim stvarima u životu.

Godine 1912. radio je kao kuhar pomagač na brodu koji je putovao prema Sjedinjenim Američkim Državama. Čak je godinu dana živio u New Yorku gdje je radio kao pekar, a smatra se da je baš u SAD-u uspio doći u kontakt s Korejskim nacionalistima što je uvelike usmjerilo njegov politički način razmišljanja.

Svoje političko usavršavanje odradio je u Francuskoj gdje je neko vrijeme održavao odnos s krojačicom Marie Briere. Kao što možemo primjetiti radi se o pravom vođi koji je svoje iskustvo stjecao diljem svijeta na različitim pozicijama kako bi mogao dobiti bolju sliku društva i onog što je on htio za svoj narod. Umro je 2. rujna 1969. godine.