Josip Friščić

Josip Friščić
Dakle poznato je da HSS na zadnjim parlamentarnim izborima i nije prošao najbolje i da su dobili najmanji broj glasova u saboru ikada.
Josip Friščić rođen je 15. kolovoza 1949. godine u mjestu Subotica Podravska u neposrednoj blizini Koprivnice. Što se tiče školovanja, završio je prvi stupanj Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu kada je stekao status VŠS- ekonomist. Unatoč višoj školi koju je završio bilo je očito kako će se jednog dana usmjeriti prema politici i prema stranci koja dijeli njegove svjetonazore.

Naime 1971. godine zapošljava se u Zajednici za financiranje osnovnog školstva, a 1989. godine izabran je za tajnika SIZ-a odgoja i osnovnog obrazovanja općine Koprivnica. Rješenjem župana Koprivničko-križevačke županije od 29. lipnja 1993. godine, imenovan je za vršitelja dužnosti pročelnika Ureda za gospodarstvo Koprivničko-križevačke županije.

Kada je počeo tužan i težak period za Hrvatsku početkom devedestih godina, Josip je imenovan u Krizni štab općine Koprivnica, gdje je obavljao poslove u vezi funkcioniranja društvenih djelatnosti i poslova organizacije prihvata i zbrinjavanja prognanika i izbjeglica. Odlukom Ureda Vlade Republike Hrvatske imenovan je za predsjednika Odbora za prikupljanje i distribuciju humanitarne pomoći.

Kao što vidimo u ratnim se vremenima prilično angažirao na području Koprivnice, a nakon izbora 2001. godine izabran je za župana Koprivničko-križevačke županije, kada se zalagao za unapređivanje materijalnog stanja. Dana 17. prosinca 2005. godine izabran je za predsjednika HSS-a, a 2008. godine izabran je za potpredsjednika Hrvatskog sabora. Pored toga nastoji biti što aktivniji u selu Koprivnički Ivanec gdje živi.