Thomas Edison

Thomas Edison

Većini ljudi ostao je poznat po svojoj suradnji s Nikolom Teslom, da bi nakon toga izbila velika svađa i da bi sam Tesla odbio Nobelovu nagradu jer je smatrao da Edison nije pravi znanstvenik. Možemo reći kako su se dva velika stručnjaka našli na području gdje se nisu mogli usuglasiti.

U svojoj 21. godini odlazi u New York bez gotovo ikavog novca gdje je počeo zarađivat kao nadzornik u jednom telegrafskom poduzeću. Paraleleno sa svojim poslom radio je na svojim izumima među kojima je i telegrafski aparat na kojim je zaradio 40000 dolara i pomoću tog novca otvorio radionicu telegrafskih aparata u Newarku.

Nakon toga kreće njegov uspon i brojna otkrića koja su uslijedila:

  • Kirkofon sa ugljenim zrncima
  • Megafon
  • Fonograf
  • Telegrafski aparat koji otipkava tiskana slova
  • Kvadrupleks aparat
  • Jednostavna konstrukcija na osnovi stroboskopskog efekta,
  • Žarulja kao jedan od napoznatijih izuma Thomasa Edisona, žarulja sa niti od ugljena koja je služila za rasvjetu puno godina prije nego što je izumljena žarulja s metalnom niti

Sa 16 godina se prvi put susreće s pojmovima kao što su struja, telegraf i telefon.

Prvi kemijski laboratorij postavio je u podrumu svoje kuće da bi 1876. godine osnovao Menlo Park, poznati laboratorij u kojem je radio do svoje smrti.

Menlo Park otvorio je novcem koji je zaradio od prvih patenata.

Zanimljivo je spomenuti kako je njegova velika telegrafska karijera započela kada je spasio sina poslovođe od naleta teretnog vagona. Iz zahvlanosti što mu je spasio sina, poslovođa ga je podučio novoj telegrafskoj znanosti.

Umro je u 84 godini u New Jerseyu.

Koliko je značio svojim izumima i što je sve pokazao, demonstrirala je cijela Amerika tako da je 21. listopada 1931. godine u čast njemu kao čovjeku i onome što je pokazao za života, tako da su se prigušila svjetla, pa čak i ona na Kipu Slobode.